Nurkan Pelisivut
TAKAISIN


Peli King of the Hill

Tässä pelissä tavoitteena on puolustaa linnoitusta hyökkääviltä joukoilta. Puolustaminen tapahtuu ampumalla hyökkääviä joukkoja katapulteilla. Painamalla hiiren vasemmalla näppäimellä joko keskeltä linnoitusta tai yksittäistä tornia voit valita ampuvan tornin. Kun painat hiiren vasemman napin pohjaan ilmestyy nuoli, joka osoittaa ampumasuunnan. Ampumaetäisyyttä voit lisätä viemällä hiirtä kauemmas ampumasuunnasta.

TAKAISIN ONLINE-PELEIHIN

<-- ->

TAKAISIN
Google
>